UNIONEN VETERANERNA SANDVIKEN

 

 

Unionen Veteranerna i Sandviken är föreningen för dig som är pensionär, som under arbetslivet varit verksam inom fackföreningen Unionens organisationsområde och som valt att kvarstå som pensionärsmedlem. Runt om i landet finns seniorföreningar som är verksamma inom samma gränser som Unionens regioner. 

Unionen Veteranerna Sandviken är med sin styrelse och verksamhet lokaliserad till Sandviken, och är öppen för alla Unionens pensionärsmedlemmar i Sandviken. Förhoppningsvis kan denna hemsida vara till glädje och vara intressant för alla medlemmar, inte bara för dem som kan delta i verksamheten i Sandviken med omnejd, utan även för dem där det geografiska avståndet är för stort.

Med den här hemsidan hoppas vi kunna minska avstånden.