Program

 

 

 

 

 

 

 

Program  2020

 

Med anledning av det rådande läget i Sverige med Coronaviruset (Covid-19) och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med har vi i styrelsen beslutat att ställa in vårens o höstens program.

 

 

 

 Vi siktar på nytt program 2021

 

 

Styrelsen för Unionen Veteranerna i Sandviken

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::