Styrelse

John-Olov Bolund, ordförande

Tel: 073-6957297

Email: jobolund@gmail.com

 

Anders Öhrman, kassör o v.ordf

 

Tel. 070-2447740

 

Email: anders.ohrman@gmail.com

 

Inger Hammarberg, sekreterare
Tel: 070-6314984
Email:  inger_hammarberg@hotmail.com 

 

Pär Törnblom, v.sekreterare
Tel: 070-6506458
Email:  par.tornblom@gmail.com

 

Lena Södercrantz, ledamot

Tel: 070-2001540 

Email: lena.sodercrantz@telia.com 

 

 

Valberedning:

Styrelsen

 

Revisor:

Lars Holst

Tel: 070-5335589

Email:  lars.holst@sandviken.se