Medlemskap Unionen Veteranerna Sandviken

Maillänk till oss:

 

jimdo@uvsandviken.com

 

Bankgironr 5387-3691, ange avsändare och mailadress

 

Behåll ditt medlemskap i Unionen när du går i pension

 Att stanna kvar som medlem i Unionen har många fördelar:

 • Tidningen Kollega fortsätter att komma i brevlådan och håller dig
  informerad om aktuellla frågor.
 • Har du tecknat medlemsförsäkringar kan vissa av dessa behållas till
  förmånliga villkor.
 • Som pensionärsmedlem kan du också ha nytta av rabatter på försäkringar, resor, tidningsprenumerationer m m. Läs mer på Unionens hemsida www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner
   

När du fyller 65 år får du en inbjudan från Unionen att vara kvar som pensionärs-medlem. Går man ur Unionen när man slutar arbeta, kan man inte återkomma senare som pensionärsmedlem.
 

Om du går i pension före eller efter 65 års ålder, måste du själv eller din klubb
på arbetsplatsen meddela Unionen att du önskar pensionärsmedlemskap.

 

Kontakta medlemsregistret@unionen.se eller telefon 0770-870 870


Medlemskap i regional senIorförening

I de flesta av våra regioner finns lokala seniorföreningar som anordnar olika typer av aktiviteter. Se aktuella program under Regionföreningar.

 

Vad kostar det att vara medlem när man är pensionär? 

 • Pensionärsmedlemskap i Unionen kostar ca 100 kronor per år, se resp regionförening för exakt belopp
   
 • Medlemskap i den regionala seniorföreningen kostar mellan
  50-125 kronor per år beroende på vilken lokal förening du väljer