Förmåner

Förmåner i Fonus

 

Läs om dina förmåner hos Fonus via denna länk

https://www.fonus.se/medlem

 

Medlemsförmåner

 

  • 500 kr prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus eller 750 kr prisavdrag om det finns ett digitalt registrerat Vita Arkiv för den avlidna och extra förmånligt pris på gravsten.
  • 20 % rabatt på priset för alla produkter och tjänster hos Familjens Jurist.

Förmånerna aktiveras genom att du fyller i ett webbformulär där du anger vilket kontor du vill ha kontakt med, vilken ägarorganisation du är medlem i och ditt ärende. När du fyller i formuläret går ett meddelande till rätt kontor, som ser till att du får prisavdraget.

Fonus är rikstäckande – det är alltid nära till oss. Tillsammans kan vi bjuda in era medlemmar till träffar där vi berättar om svarar på frågor om begravningar och familjejuridik. Kontakta ditt närmaste Fonus- eller Familjens juristkontor om du vill veta mer. Som medlemmar i Fonus får ni ränta på medlemsinsatsen och har möjlighet att aktivt vara med och påverka Fonus utveckling.

Aktivera medlemsförmåner

Prisavdragen aktiveras genom att man fyller i ett webbformulär inför kontakten med Fonus eller Familjens jurist. 

Många ägarorganisationer har lagt upp länkar till Fonus och Familjens jurist bland sina medlemsförmåner. Vi hjälper gärna till med underlag och material för detta. 
Förmånen 500 kr prisavdrag på begravning eller 750 kr prisavdrag om det finns ett digitalt registrerat Vita Arkiv för den avlidna, registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller direkt vid första mötet. Det går inte att efter ett avslutat uppdrag åberopa prisavdraget. En medlemsförmån/prisavdrag per uppdrag.

 

 

Medlemsförmånerna hos Fonus

  • 500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus, eller 750 kr prisavdrag om det finns ett digitalt registrerat Vita Arkiv för den avlidna.
  • 2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor (exklusive monteringskostnad) från våra två största leverantörer av gravsten.

Förmånerna aktiveras online före beställning hos Fonus. Du fyller i ett webbformulär där du anger kontor/ort som du önskar kontakt med, medlemsorganisation och dina kontaktuppgifter.

Förmånerna gäller vid beställning av begravning för medlemmar, samt deras make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.

Aktivera förmånen hos Fonus

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.
Ett prisavdrag 500 kr eller 750 kr per begravningsuppdrag.
Ett prisavdrag gravsten per begravningsuppdrag.
Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Medlemsförmån hos Familjens Jurist

  • 20 % rabatt på priset för alla produkter och tjänster hos Familjens Jurist.
    Förmånen aktiveras online före beställning hos Familjens Jurist. Du fyller i ett webbformulär där du anger kontor/ort som du önskar kontakt med, medlemsorganisation och dina kontaktuppgifter.

Aktivera förmånen hos Familjens Jurist

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.

Prisavdraget 20 % gäller för ägarorganisationernas medlemmar för alla juridiska tjänster och produkter utom rättshjälp/rättsskydd. Prisavdraget kan inte kombineras med andra erbjudanden, som till exempel Juristförsäkringen. Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.